Lidská sídliště

Lidská sídliště

Těm rostlinám a zvířatům, které jsou nerozlučně spjaty s člověkem a jím vytvořeným umělým prostředím, říká se odborně druhy synantropní. Také v umělých podmínkách měst a vesnic se však uplatňují přírodní zákonitosti rostlinného a živočišného světa. V lidských sídlištích vznikají …

Dělení živočichů

Dělení živočichů

Největší naší sovou (řád Strigiformes) je výr velký; k dalším zástupcům těchto našich nočních dravců patří sova pálená, puštík, sýc rousný, sýček, výreček, kalous a nej menší naše sovička, drobný kulíšek.
Ze sto třiceti druhů kukaček (Cuculiformes), rozšířených hlavně v …

Živočichové

Živočichové

Nejjednodušší živočichové jsou jednobuněční, mikroskopičtí tvorové, kteří mohou vytvářet kolonie složené z většího počtu různě upravených jedinců. K jednobuněčným živočichům řadíme jediný kmen, prvoky (Protozoa), a ten zase dále dělíme na podkmen prvoků bezbrvých (Plasmodroma) a obrvených (Ciliophora). Do prvého …

Historie živočichů

U jiných skupin se projevuje jen velmi nepatrná proměna: z vajíčka se líhne tvoreček zcela podobný živočichu dospělému, až na to, že má menší počet tělních článků. Ty mu pak během života pozvolna dorůstají. Takový vývoj prodělávají nenápadné a nepatrné …

Příroda naší vlasti

Rozlohou patří sice naše Československá socialistická republika k menším evropským zemím, ale příroda nám to vynahradila. Dala nám krajinu tak rozmanitou, že nám ji mohou právem závidět i mnohé daleko větší státy. Máme opravdu ode všeho: širé, úrodné nížiny, přívětivé, …